Klachtenreglement

Wanneer u niet tevreden bent over een gedraging, handeling of nalaten van (een medewerker van) Indicatie Adviesbureau Amsterdam, kunt u een klacht indienen. Dit kan via klachten@iabamsterdam.nl o.v.v. klacht en uw naam. De klachtenfunctionaris neemt vervolgens binnen 5 werkdagen contact met u op.