Het Indicatieadviesbureau Amsterdam

Het Indicatieadviesbureau Amsterdam doet per 1 april 2016 de indicatieadvisering en indicatiestelling Wmo voor gemeente Amsterdam.

Het Indicatieadviesbureau Amsterdam is opgericht door Argonaut Advies en Oreon;
twee onafhankelijke adviesorganisaties met samen meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van sociaal medische advisering.

Het laatste nieuws