Het Indicatieadviesbureau Amsterdam

Het Indicatieadviesbureau Amsterdam doet per 1 april 2016 de indicatieadvisering en indicatiestelling Wmo voor gemeente Amsterdam.

Het Indicatieadviesbureau Amsterdam is opgericht door Argonaut Advies en Oreon; twee onafhankelijke adviesorganisaties met samen meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van sociaal medische advisering.

Huidige doorlooptijden:

  • Voor nieuwe aanvragen van Pgb’s  ambulante ondersteuning, dagbesteding en logeeropvang: doorlooptijd 7-8 weken vanaf het moment dat de aanvraag compleet is.
  • Verlengingsaanvragen van genoemde Pgb’s: 6 weken vanaf moment dat aanvraag compleet is

Om te zorgen dat de doorlooptijd voor Amsterdammers zo veel mogelijk beperkt blijft is het van belang dat bij een aanvraag (nieuw en/of herindicatie) in Pgb deze zo compleet mogelijk wordt aangeleverd. Zie de website van de gemeente Amsterdam voor meer informatie over het aanvragen van een Pgb:

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B2518053D-E4C8-4810-9927-C95FB0FDE9C6%7D

Er wordt door het IAB hard gewerkt aan het inlopen van de achterstand in de komende periode.