Het Indicatieadviesbureau Amsterdam

Het Indicatieadviesbureau Amsterdam doet per 1 april 2016 de indicatieadvisering en indicatiestelling Wmo voor gemeente Amsterdam.

Het Indicatieadviesbureau Amsterdam is opgericht door Argonaut Advies en Oreon; twee onafhankelijke adviesorganisaties met samen meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van sociaal medische advisering.
 

Ter informatie (laatste update 16-6-2021):

Het indicatieadviesbureau (IAB) heeft momenteel helaas een langere doorlooptijd dan gebruikelijk voor Pgb aanvragen op het vlak van ambulante ondersteuning, dagbesteding en logeeropvang. Dit heeft onder meer te maken met de aanscherping van de Pgb-regels die dit jaar is doorgevoerd. Deze langere doorlooptijd is niet van toepassing op Pgb-aanvragen en verlengingen voor Hulp bij huishouden.

Huidige doorlooptijden:

  • Voor nieuwe aanvragen van Pgb’s  ambulante ondersteuning, dagbesteding en logeeropvang: doorlooptijd 7-8 weken vanaf het moment dat de aanvraag compleet is.
  • Verlengingsaanvragen van genoemde Pgb’s: 6 weken vanaf moment dat aanvraag compleet is

Om te zorgen dat de doorlooptijd voor Amsterdammers zo veel mogelijk beperkt blijft is het van belang dat bij een aanvraag (nieuw en/of herindicatie) in Pgb deze zo compleet mogelijk wordt aangeleverd. Zie de website van de gemeente Amsterdam voor meer informatie over het aanvragen van een Pgb:

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B2518053D-E4C8-4810-9927-C95FB0FDE9C6%7D

Er wordt door het IAB hard gewerkt aan het inlopen van de achterstand in de komende periode.